tisdag 18 maj 2010

Ett ynkligt beteende från Skellefteå kraft

Skellefteå kraft bröt förra tisdagen, den 10 mars, elen för ett antal familjer som bor i elva lägenheter i Kristineberg i Lycksele kommun. Jag skriver detta för att jag anser att Skellefteå kraft har betett sig på ett skamligt och inhumant sätt. Jag företräder just nu fastighetsägaren som är inblandad i den nu pågående tvisten.

I Sverige har vi en social skyddslagstiftning. Den yttrar sig, bland annat, i 11 kapitlet 4 paragrafen ellagen, som går ut på att folk inte får bli av med elen hur som helst. Bestämmelsen säger bland annat att överföring av el inte får brytas utan att elleverantören dessförinnan lämnar ett meddelande till socialnämnden om att elen kan komma att brytas, så att socialnämnden eventuellt får möjlighet att gå in och betala utebliven betalning om så behövs.

Skellefteå kraft – just nu en skam för Skellefteå

På morgonkvisten den 10 mars åkte alltså två bilar från Skellefteå kraft ut och klippte elen för ett antal familjer i Kristineberg. Familjer som inte hade någonting med saken att göra. (Saken gäller obetalda fordringar i samband med ett byte av fastighetsägare.) Jag uppmanade chefen för inkassoverksamheten, som jag ringde upp och talade med, att i vart fall låta elen vara på tills efter helgen. Det rörde sig ju, trots allt, om så lite pengar. Kanske några hundralappar för samtliga elva hushåll. Inkassochefen lovade att återkomma efter att hon talat med sin överordnade chef.

Jag ringde upp Skellefteå kraft enbart för att jag kände medlidande med familjerna som kort innan Kristi himmelsfärd skulle bli av med elen. En helg där man kanske skall försöka vara lite extra humanistisk. I vart fall är det väl det som är tanken.

Jag uppmanade inkassochefen att i vart fall låta elen vara på tills efter helgen, så att vi skulle kunna förhandla om saken den här veckan i stället. Det rörde ju trots allt så lite pengar! Inkassochefen ringde upp till sin chef. Strax därefter hördes vi på nytt och jag fick då höra att nej, någon el tänkte de minsann inte sätta på.

Skellefteå kraft, ett kommunägt bolag som omsätter över en miljard per år. Kunde de inte ha avvarat el för ett par hundralappar i den här osedvanliga situationen? Jag tror att ungefär 100 % av de som bor här i kommunen tycker att ”vårt” elbolag borde ha gjort det!

Alla som kör igenom Skellefteå på E4:an norrut kan se Skellefteå krafts skrytbygge, den kopparfärgade skyskrapan på höger sida om motorvägen. Den var tydligen viktig att bygga! Där sitter de välmående direktörerna och myser. Deras välmåga är tydligen viktig! Men att ett antal familjer i Lycksele kommun – som inte alls har med konflikten mellan fastighetsägaren och Skellefteå kraft att göra – inte skall få någon ström i några dagar så att de inte kan tvätta sig eller laga mat därhemma, det är uppenbarligen inte alls viktigt.

Detta trots att det är vi boende i Skellefteå kommun som föder Skellefteå kraft. Humanism verkar dock inte vara något som bolaget värderar särskilt högt. Det är tydligen högsta möjliga profit som gäller.

Var finns samhällsansvaret?

Det är verkligen skandal att de här direktörerna kan få sitta och må gott i sin kopparkoloss samtidigt som de bestämmer att några vanliga människor inte ens skall få ha el för ett par hundralappar i ett par dagar. De hävdar nu cyniskt att hyresgästerna just nu inte har något avtal med bolaget, och att de därför kan ”hoppa över” skyddslagstiftningen (ellagen).

Någon gång tidigare har jag skrivit och filosoferat här på min blogg om folk som inte bryr sig, som säger att de är ”neutrala” och så vidare. Uppenbarligen är topparna på Skellefteå kraft sådana människor som helt enkelt inte bryr sig. Men det är mig en gåta hur cheferna för ett kommunalägt bolag kan få bete sig så här svinaktigt för några hundralappars skull.

Kanske är det så att just för att det är ett kommunalägt bolag som cynismen kan fira sådana segrar som den har gjort nu. Jag är helt övertygad om att det skulle ha varit annorlunda om det hade varit ett privatägt bolag, som bryr sig om goodwill. Skellefteå kraft behöver inte bry sig. De får ju sina pengar i alla fall.

Tänk, förresten, om detta skulle ha hänt på vintern! Heder i vart fall till Folkets hus i Kristineberg, som håller öppet under tiden elen är avslagen, så att dessa oskyldiga människor får tvätta sig och laga lite mat.

Pingad på intressant

1 kommentar:

Manuela Linder sa...

mycket bra! Vilken respons fick du efter det här inlägget från Skekrafts sida??