torsdag 25 februari 2010

Du som är företagare: låt dig inte luras!

Det finns många annonsföretag som säljer sina tjänster per telefon. Jag företräder ett av många företag som ett annonsföretag uppenbarligen försökt lura.

Jag var först tveksam till att ta på mig målet, men när jag fick del av alla fakta i ärendet blev jag inte bara upprörd utan så engagerad i ärendet att jag gärna ville ta på mig uppdraget att vara ombud i målet. Jag blev lika upprörd som alla företagare som låtit sig luras borde vara.

Annonsföretaget säljer tjänster per telefon och det orderbekräftande samtalet spelas in. Företagaren tror att det avtalade priset är ett visst belopp, exempelvis 6 000 kr. Sedan kommer annonsföretaget att påstå att detta belopp skall multipliceras med en siffra som nämnts under samtalet. På detta sätt skall man alltså få fram avtalat pris, Exempelvis nämner man siffran 5, och så skulle alltså det avtalade priset i stället vara 30 000 kr.

Företagaren förstår aldrig att det belopp som nämns under samtalet skall multipliceras med en annan faktor för att komma fram till vad det avtalade priset egentligen blev. Det annonsföretag jag talar om har stämt minst 130 företag för att dessa företag inte förstått vad som enligt annonsföretaget är avtalat pris.

Annonsföretaget skall ha skickat närmare 800 ärenden till Kronofogden och det skall vara av samma anledning, d v s att företagarna inte har förstått vad det avtalade priset egentligen blev.

Kan det vara så att av cirka 800 företagare har ”bara” cirka 130 företagare tagit strid i domstol? I så fall har annonsföretaget verkligen lyckats med sin brottsliga verksamhet.

Det avtalade priset blev dock aldrig högre än vad varje företagare trodde från början. Det kommer nämligen ingen domstol att anse, om domstolen bara får alla fakta i ärendet presenterade för sig. Domstolen gör ingen egen utredning. Det är företagaren som måste lägga fram en egen redovisning för domstolen. Därför tror jag att vissa företagare inte orkar ta strid om saken utan faller till föga: de går med på att låta sig bli lurade. Det tar ju tid och kraft för företagaren att bevisa för rätten att företagaren faktiskt har rätt.

För mig som advokat är det uppenbart att annonsföretaget i det mål jag talar om ägnar sig åt brottslig verksamhet i form av att försöka lura alla kunder (företagare) att betala ett mycket högre pris än det avtalade priset. Varje gång det lyckas är det bedrägeri. När det inte lyckas är det försök till bedrägeri.

Det mål jag är ombud i är ännu inte avgjort, men jag sticker redan nu ut hakan och lovar att det företag jag företräder kommer att vinna målet. Allt annat vore en mindre rättsskandal.

Varför tillåts denna form av bedrägeri pågå? Den stoppas då och då, men det finns så mycket pengar att tjäna på ovan nämnda form av bedrägeri att det hela tiden kommer in nya skurkar på ”marknaden”. En som stoppades var den så kallade annonsmannen, som fick fem års fängelse. Han skall ha hunnit med att lura till sig sisådär 100 miljoner kronor innan han dömdes. Annonsmannens ekonomiska framgångar har säkerligen lockat nya skurkar till en uppenbarligen lönsam bransch. För skurkarna har en fantastisk affärsidé.

Den fantastiska affärsidén går ut på att utnyttja sig av Kronofogden och våra domstolar för att försöka klämma företagare på deras surt förvärvade slantar. Det trodde jag inte var möjligt förrän jag satte mig in i hur det går till i praktiken. Det är så skickligt upplagt att det går att misstänka att den som ursprungligen ligger bakom idén är juridiskt skolad.

Jag uppmanar alla företagare som blivit lurade att polisanmäla brottet och även att kontakta advokat. Någon gång måste det bli ett stopp för den här sortens brottslighet och det blir det bara om alla företagare ser till att inte låta sig luras.

Jag har nyligen blivit kontaktad av ett annonsföretag som ville ha hjälp att driva en fordran mot en företagare. Det annonsföretaget kan mycket väl vara seriöst, men jag har nu bestämt mig för att alltid vara på företagarnas sida. Jag kan nämligen utifrån ett inledande samtal från ett annonsföretag inte avgöra om det annonsföretaget är seriöst eller inte. Och skulle det senare visa sig att annonsföretaget vore oseriöst så skulle jag själv inte villa befinna mig i den sitsen – det vill säga jag har inte för avsikt att delta i den brottslighet jag själv vill vara med och sätta stopp för.

Oseriösa annonsföretag leder således till att även seriösa annonsföretag kan komma att få svårt att anlita en advokat. För er som undrar händer det alltså att vi advokater tackar nej till uppdrag. Och ibland, hör och häpna, kan det kännas riktigt bra. Faktum är att det gjort mig så pass väl till mods och stolt över mitt yrke att jag kom att börja nynna på en gammal favoritmelodi om ”härliga tider”.

Att solen plötsligt bestämde sig för att kika in genom fönstret gjorde ju inte humöret sämre. Lyssna och njut, kära läsare.

Inga kommentarer: