lördag 15 januari 2011

Prisjägare – en fara för många företagare vid konkurs

Prisjägare är ett ord som förknippas med Vilda Västern. Prisjägare var personer som sökte efterlysta. Död eller levande stod det inte sällan om den efterlyste på affischer uppsatta lite varstans, som vid den lokala saloonen och utanför sheriffens kontor.

Nu har vi prisjägare i Sverige. De söker ”efterlysta” företagare i alla de konkurser som hanteras i Sverige. Finns det något att hämta efter en konkurs? Ja, är svaret(än så länge).

Vid en konkurs blir det sällan eller aldrig utdelning till oprioriterade fordringsägare. Det är dessa fordringsägare som prisjägarna tar kontakt med. Jag ska redovisa vad jag menar med ett konkret exempel.

Kalle och Johan äger bolaget Korv AB. Bolaget går dock dåligt en länge tid och till slut är konkursen oundviklig.

Vid konkursen har bolaget Korv AB flera obetalade leverantörskulder. En leverantör som inte fått betalt är Korv Grossist AB avseende en fordran om 100 000 kr. I konkursen blir det ingen utdelning till leverantörerna, varför skulden om 100 000 kr inte regleras i konkursen.

Prisjägarna får reda på ovan nämnt faktum och väljer därefter att studera Korv AB:s hantering av ovan nämnd skuld om 100 000 kr. Prisjägarna vill ta reda på om skulden uppkommit efter det att Korv AB:s halva aktiekapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det registrerade aktiekapitalet var 100 000 kr.

Av handlingar i konkursen kan Prisjägarna konstatera att hela skulden om 100 000 kr uppkommit efter att halva aktiekapitalet var förbrukat.

När mer än halva aktiekapitalet är förbrukar uppkommer en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning genast. Någon sådan upprättades dock aldrig av Kalle och Johan.
De hade fullt upp med annat, såsom att försöka rädda företaget från konkurs.
De två omständigheterna att skulden uppkom efter att halva aktiekapitalet var förbrukat och att ingen kontrollbalansräkning blev upprättad innebär enligt aktiebolagslagen att styrelsen(och vissa andra personer i företaget förutom styrelsen) blir personligt ansvarig för skulden.Det vet prisjägarna.

När Prisjägarna tagit fram ovan nämnd information kontaktar de Korv Grossist AB och berättar att de kan driva in skulden mot att de erhåller 50 % av fordran, i vårt exempel således 50 000 kr.

Hur Prisjägarna för en diskussion om rättegångskostnader är oklart, men sannolikt tar Prisjägarna bara arvode vid framgång och då tas arvodet nog ut endast från motparten efter den förväntande segern. För prisjägarna förväntar sig alltid att segra.

Efter att prisjägarna fått Korv Grossist AB som klient får Kalle och Johan en faktura på 100 000 kr samt viss ränta på den fakturan. Prisjägarna förklarar att det bara är att betala annars går kravet till fogden. Bestrids kravet utlovas en framtida process.

Kalle och Johan väljer att bestrida kravet. De förlorar processen. Prisjägarna har nämligen – i likhet med prisjägarna på Vilda Västerns tid - lagen på sin sida.

Finns det undantag från ovan nämnda regel? Ja, men det finns också en hel del oklarheter.

Du som vill ha mer utförlig information ska följa min blogg den närmaste tiden. Jag ska berätta mer utförligt vad som gäller, men också vad som fortfarande är oklart.

Pingad på intressant

Inga kommentarer: