fredag 26 november 2010

Vårdnadstvister och HD

För dig som inte är juridiskt insatt betyder HD i juridiska kretsar alltid Högsta Domstolen.

Jag ska i denna blogg återknyta till en tidigare blogg som handlade om att HD meddelat prövningstillstånd i ett av mina mål samt en annan blogg som handlade om att vårt rättssystem försämrats genom EMR som står för de nya reglerna om En Modernare Rättegång.

Före de nya reglerna om En Modernare Rättegång var rättssäkerheten hög i Sverige. De nya reglerna har sänkt denna rättssäkerhet till en nivå som i mina ögon inte är acceptabel.

För några år sedan blev jag ombud i ett vårdnadsmål. Jag är sällan säker på utgången i vårdnadsmål. Det finns ofta skäl som talar för båda föräldrarna. Just denna gång var jag dock 100 % säker på att min klient (pappan) skulle få ensam vårdnad om parternas barn som bara var drygt ett år ung (jag kan inte skriva gammal om den som bara är ett år).

Min klient var förstår orolig inför förhandlingen. Jag lugnade honom med att utredningen i målet gjord av socialtjänsten i Skellefteå till 100 % talade för klienten och jag påpekade att det var fråga om en gedigen och seriös utredning från socialtjänsten. Förhandlingen gick som jag trodde, d v s allt gick bra. Jag och klienten var efter förhandlingen säker på målets utgång. Klienten skulle vinna. Jag är säker på att motpartsombudet hade exakt samma uppfattning.

Några veckor senare kom domen. Tingsrätten gav mamman ensam vårdnad om barnet. Jag förstod ingenting. Jag ringde klienten och berättade om målets utgång. Jag hade förväntat mig att klienten skulle bli arg och tappa allt förtroende för mig. Det hade varit en naturlig reaktion.
Klienten gav mig dock uppdraget att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. Före reglerna om En Modernare Rättegång hade klienten haft rätt till prövning i hovrätten, nu krävs för prövning att hovrätten först meddelar prövningstillstånd.

Tiden gick och en dag kom med posten besked om att hovrätten inte meddelar prövnings-tillstånd, d v s att hovrätten bestämt sig för att inte pröva målet. Denna gång var det ännu jobbigare att ringa klienten. Jag förklarade för klienten att HD sällan eller snarare aldrig tar upp ett överklagande. HD tar bara upp överklagande som har prejudikatvärde. Det räcker inte att hovrätten fattat ett felaktigt beslut. Jag och klienten kom överens om att ändå klaga till HD.

Jag kan inte låta bli att nämna att jag i överklagandet till HD skrev att ett barn som är 8 år klarar av att inse att tingsrätten dömt på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa.

Till min stora förvåning meddelade HD prövningstillstånd. Det betyder inte att klienten hade vunnit något. Bara att HD skulle pröva om Hovrätten var skyldig att ta upp målet till prövning i sak eller inte. HD:s beslut var för mig ändå som för barn att få julklappar på julafton.

Ett halvår senare kom HD:s beslut. Beslutet innebar att HD ansåg att hovrätten begått fel genom att inte pröva överklagandet. HD ansåg att det inte gick att begripa varför tingsrätten dömt till mammans fördel när en gedigen och seriös utredning från socialnämnden visade att barnet skulle få det så mycket bättre hos pappa än hos mamma. HD beslutade därför att hovrätten skulle pröva målet i sak. HD visade för mig att rättsväsendet behöver HD. HD:s beslut för mig var också ett bevis på att En Modernare Rättegång har lett till rättsosäkerhet.

Målet har nu prövats i hovrätten. Målet slutade med att pappan fick ensam vårdnad om barnet. Så som det borde ha blivit redan i tingsrätten.

Men nästa gång tingsrätten dömer fel och hovrätten inte tar upp målet till prövning är det inte säkert att det föranleder prövningstillstånd i HD. Nu finns nämligen ett prejudikat och det är bara att hoppas att våra hovrätter följer det prejudikatet. Det återstår att se.

Skyldigheten att följa HD:s praxis har alltid funnits. På en punkt har dock en ändring skett i år. Alla domstolar (domare i praktiken) följer inte HD:s praxis avseende frågan om den som förts skattetillägg för åtalas för den handling som föranlett skattetillägg. HD anser att detta är tillåtet enligt två avgöranden från i år. Vissa domare följer i stället den praxis som finns från Europadomstolen. Det anser jag vara rätt. Europadomstolens praxis ska gå före praxis från HD. Avgöranden från Europadomstolen kommer med tiden att få allt större betydelse.

Pingad på intressant

3 kommentarer:

Intresserad av juridik sa...

Vill tipsa dig om att Hallands Nyheter senaste veckan stort uppmärksammat det faktum att ungdomar inte har någon försvarare vid polisförhör. Inte ens när det gäller grova brott.

Artikelserien återfinns här


http://hn.se/nyheter/halland/1.1038451-lagen-kan-skarpas-efter-hn-s-granskning

Anonym sa...

Kan inte mer än att hålla med om att Sveriges rättsystem inte fungerar. Jag som är mamma till en snart 5-årig flicka har just förlorat en vårdnadstvist i TR. Vårdnaden blev gemensam, men boendet tillföll fadern med ett umgängesschema för mig. Detta innebär 9 dygn utan mitt barn! 9 dygn som mitt barn inte har någon mamma, och inte ens tillåts kontakt med mig.
Utgången är katastrofal och helt ofattbar! Fadern som har ett opassande förflutet och dessutom ljög i TR vann. Jag som mamma har alltid tagit det stora ansvaret för vårt barn, betalar allt för henne och prioriterar henne framför allt annat -förlorar!
I tisdags fick vi dessutom besked på att vi inte får överklaga till HR.
Jag har förlorat ALLT förtroende för vårt sk rättsystem! En liten flicka har förlorat sin mamma 18 dagar i månaden.

Anonym sa...

Kära du! Ensam är du inte. Sveriges "rättssystem" är katastrof och JUSTITIEmord. En vårdnadshavare kan ljuga hur mycket som helst och umgängesföräldern är förloraren, det största förloraren är trots allt barnet. Jag blev själv "umgängesförälder" en TR dom, pappan ansåg de vara bäst lämpad. Då jag påtaade att soc varit partiska och diskriminerande och hämnades mig pga min kritik blev jag omvandlad till ett monster mao en förälder med omsorgsbrister. Jag ser min son på 3,5år 8 dagar/månad, pojken är dessutom mammig, ligger inte ensam utan måste ligga tillsammans med mig. Då jag går på toa på natten vaknar lillen och följer efter till toaletten efter mig och väntar på mig tills jag är färdig, han är rädd att jag lämnar honom. Värst av allt barn som plötsligt får en frånvarande förälder bildar uppfattningen att föräldern övergivit barnet. Barn behöver bägge (om andra parten inte bevisligen är farlig), barn finner komplement hos både mor och far. Sneska rättssystemet är inget annat än skandal. De bryter mot nationell och internationell lag. Den snälla föräldern är den som förlorar då soc svartmålat en - svartmålat i syfte att "ge igen" för att man som alert förälder sett att grava fel begås av sk "kunnig" personal. De pratar att de jobbar för "barnens bästa", pyttsan heller barnen är det minsta de tänker på. Mina bevis ville TR domare Anna Lantz inte veta av utan hot pekade på att "det gör ingen skillnad om du lämnar in bevisning - vi har en vårdnadsutredning att rätta oss efter".